Sună-ne:
București +40 722 776 625/
Budapesta +36 702 601 365/
Timișoara +40 733 909 471
Scrie-ne:
office@tauros.ro
Selectează limba:

Politica privind confidentialitatea si securitatea datelor cu caracter personal

INTRODUCERE

Scopul acestui document este de a descrie modul in care Operatorul TAUROS SRL cu sediul in Arad, loc Semlac FN, jud. Arad, inmatriculata la ORC Arad sub nr.  J02/194/1999, CUI 11710402  reprezentata prin Administrator:  Luca Paul Theodor, (e-mail:office@tauros.ro).

Va asiguram de faptul ca pentru noi confidentialitatea este valoroasa, angajandu-ne sa respectam caracterul privat si securitatea informatiei furnizate de dumneavoastra atunci cand utilizati Site-ul. Nu suntem interesati de Datele dumneavoastra personale in afara celor care sunt necesare pentru atingerea scopurilor propuse. Ne angajam sa nu instrainam Datele dumneavoastra personale catre terte persoane care nu fac parte din  TAUROS SRL.

DEFINIREA UNOR TERMENI

Pe langa definitiile cuprinse in Termenii si Conditiile de utilizare a site-ului www.tauros.ro, in cadrul prezentei Politici privind confidentialitatea si securitatea datelor cu caracter personal pot fi folositi urmatorii termeni, acestia fiind definiti si utilizati in conformitate cu Regulamentul GDPR nr. 679/2016.

(a)Site-ul operatorului – pagina de internet a Operatorului de date cu caracter personal  TAUROS SRL   este www.tauros.ro pe care orice utilizator poate naviga si/sau citi si/sau folosi si/sau utiliza continutul informativ expus pe site. De asemenea, pagina de internet a Operatorului permite oricarui Utilizator interesat posibilitatea de a trimite formularul de contact in vederea primirii unor informari de orice tip referitoare la activitatea operatorului. Site-ul Operatorului TAUROS SRL este un site folosit in principal pentru prezentarea activitatii Operatorului si nu are rolul de a colecta date cu caracter personal din partea Utilizatorilor cu exceptia celor furnizate cu consimtamantul expres al acestora in momentul trimiterii unui formular de contact.

(b) Formular de contact – Utilizatorii pot formula si transmite mesaje cu un continut divers catre Operatorul  TAUROS SRL prin accesarea rubricii “Contact” din cuprinsul site-ului. Pentru a putea formula un asemenea mesaj, utilizatorul site-ului mai sus amintit completeaza rubricile privind numele, email-ul si numarul de telefon.

(c) Date cu caracter personal – orice informatie in legatura cu Utilizatorul care permite identificarea sa in mod direct sau indirect, incluzand, dar fara a se limita la nume, prenume, adresa email, numar de telefon mobil, si care sunt furnizate de Utilizator cu scopul transmiterii de opinii sau solicitarii de informatii prin formularul de contact.

(d) Consimtamantul privind prelucrarea datelor cu caracter personal – inseamna orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.

(e) Regulamentul nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE – denumit in continuare GDPR – reprezinta cadrul general legal aplicabil in materia protectiei datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice in masura realizarii unei prelucrari de date de catre un Operator.

TIPUL DE DATE COLECTATE CU OCAZIA ACCESARII SITE-ULUI

Utilizatorii pot accesa site-ul Operatorului TAUROS SRL pur si simplu pentru informare. Folosirea site-ului de catre Utilizator in scop de informare constituie consimtamantul expres si neechivoc cu privire la acceptarea si intelegerea Termenelor si Conditiilor Operatorului care sunt prezente intr-o rubrica distincta pe site.

Singura zona din site care necesita furnizarea unor date cu caracter personal din partea Utilizatorului este alocata in cadrul rubricii “Contact” pentru trimiterea unui formular catre Operator in vederea obtinerii unor informatii diverse privind activitatea desfasurata.

Tinand cont de operatiunea pentru care sunt furnizate date cu caracter personal (trimiterea formularului catre operator), Utilizatorului ii sunt solicitate urmatoarele date: nume, adresa email, numar de telefon mobil. Alte date personale pot fi furnizate de dumneavoastra prin mesajul formulat sau prin fisierul atasat acestuia, prelucrarea respectand prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE – denumit in continuare GDPR.

In situatia in care prin formularul de contact existent pe site doriti sa trimiteti atasat CV-ul dumneavoastra in vederea unei posibile angajari in cadrul TAUROS SRL , vom prelucra si datele cu caracter personal in intelesul GDPR inscrise in cuprinsul CV-ului.

Operatorul TAUROS SRL nu solicita Utilizatorilor site-ului in vederea completarii formularului de contact alte date cu caracter personal decat cele mai sus mentionate, acestea fiind suficiente pentru realizarea scopului prelucrarii. Astfel, se recomanda folosirea datelor cu caracter personal strict necesare pentru alcatuirea mesajului, si incercarea de a folosi date cu caracter personal irelevante, care ar presupune o prelucrare suplimentara a datelor dezvaluite Operatorului, si care depasesc prin continutul lor caracterul minim, relevant si adecvat al datelor personale conform art. 5 alin. 1 lit. c din GDPR.

Datele solicitate pentru trimiterea formularului de contact sunt folosite pentru identificarea, validarea, completarea Formularului privind informatiile solicitate Operatorului TAUROS SRL de catre Utilizator si pentru a putea raspunde astfel solicitarilor trimise prin intermediul acestui Formular intr-un termen de maximum 24 de ore de la primirea solicitarii.

Utilizatorul poate consulta Site-ul Operatorului si fara dezvaluirea identitatii sau furnizarii celei mai mici informatii cu privire la datele sale personale. Se pot obtine insa informatii in mod automat, la vizitarea Site-ului, prin modulele cookie folosite pentru a imbunatati experienta de navigare a tuturor vizitatorilor precum si pentru a masura eficienta acestui website.

Prin intermediul modulelor cookie nu colectam si nu procesam nicio informatie pe baza careia utilizatorul ar putea fi identificat. Pentru mai multe detalii, accesati „Politica de utilizare a modulelor Cookie”. Va aducem la cunostinta ca este posibila dezactivarea colectarii acestor date prin blocarea cookie-urilor din setarile browser-ului, insa anumite functii ale Site-ului nostru pot fi afectate.

SCOPURILE SI TEMEIURILE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 Prelucrarea datelor personale constand in: nume, numar de telefon si email se realizeaza pentru a putea identifica la un nivel minim Utilizatorul care a formulat o solicitare catre Operator si pentru a raspunde acesteia, intr-un termen de maximum 24 de ore de la primirea solicitarii.

TAUROS SRL va prelucra si alte date cu caracter personal furnizate de catre dumneavoastra fie prin intermediul continutului mesajului trimis, fie prin fisierul atasat acestuia, doar pentru a raspunde intr-un mod prompt si eficace solicitarii dumneavoastra.

Din aceasta perspectiva, scopul prelucrarii datelor cu caracter personal mai sus enuntate poate consta in oferirea de informatii despre bunurile si serviciile solicitate de dumneavoastra, de a va permite propunerea de sugestii si sesizari cu privire la diverse informatii pe care le-am publicat pe site-ul nostru, pentru a va oferi posibilitatea de a intra in legatura cu  TAUROS SRL prin intermediul site-ului nostru, de a va informa cu privire la noutatile despre produsele si serviciile aflate in portofoliul companiei  TAUROS SRL sau pentru a va invita la actiunile/campaniile/activitatile organizate de noi.

De asemenea, raportat la continutul mesajului formulat de catre dumneavoastra scopul pentru care prelucram datele dumneavoastra personale poate consta si in indeplinirea unor operatiuni de ofertare, contractare, facturare sau pentru conformare cu legile in vigoare.

In situatia in care prin intermediul formularului de contact existent pe site-ul Operatorului trimiteti atasat CV-ul dumneavoastra in vederea unei posibile angajari prelucrarea datelor cu caracter personal din cuprinsul materialului atasat se realizeaza pentru a determina competentele si specializarile dumneavoastra si pentru a aprecia posibilitatea ocuparii de catre dumneavoastra a unui loc de munca in cadrul TAUROS SRL.

Temeiul juridic al operatiunilor de prelucrare a datelor personale ce pot fi trimise de catre dumneavoastra prin intermediul formularului de contact il constituie:

Ø  consimtamantul dumneavoastra in calitate de persoana vizata (art.6 alin.1 lit a din GDPR).

Daca trebuie sa folosim datele dumneavoastra personale pentru un scop care nu are legatura cu scopul initial pentru care am colectat datele, va vom notifica, vom explica temeiul legal al prelucrarii urmand ca aceasta operatiune sa fie realizata doar dupa obtinerea acordului dumneavoastra in acest sens, in masura in care acesta este necesar.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CUPRINSE IN FORMULARUL DE CONTACT TRIMIS DE UTILIZATORI

Formularul de contact existent pe site-ul Operatorul TAUROS SRL poate fi utilizat doar dupa luarea la cunostinta de catre Utilizator a prezentei Politici de confidentialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal si a oferirii acceptului expres cu privire la activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal in conformitate cu Politica mai sus enuntata.

Pentru a satisface cerinta mai sus mentionata, siimplicit pentru a putea utiliza Formularul de Contact existent pe site, inainte de trimiterea mesajului catre Operator, Utilizatorul va bifa casuta insotita de mesajul “Da, am peste 18 ani, am luat cunostinta de Politica de confidentialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal a Operatorului  TAUROS SRL si imi exprim acordul ca prelucrarea datelor mele personale sa se realizeze in conformitate aceasta.”

Formularele de contact sunt trimise sub forma unor email-uri in mod automat pe adresa office@tauros.ro. Operatorul va colecta si stoca toata corespondenta care ii este transmisa, precum notificari, intrebari si solicitari pe un server securizat.

Totodata, prin trimiterea unui formular de contact catre Operatorul  TAUROS SRL, Utilizatorul  isi exprima acordul pentru colectarea, stocarea si utilizarea datelor in scopul indeplinirii obligatiilor de raspuns la formularele de contact trimise de pe site-ul Operatorului.

Utilizatorul va formula mesajul adresat Operatorului prin formular astfel incat acesta sa nu contina date cu caracter personal irelevante, care ar presupune o prelucrare suplimentara a datelor cu caracter personal dezvaluite Operatorului, si care depasesc prin continutul lor caracterul minim, relevant si adecvat al datelor personale conform art. 5 alin. 1 lit. c din GDPR.

Datele personale furnizate de Utilizatori odata cu completarea formularului de contact vor fi prelucrate doar de persoana autorizata din partea Operatorului care are acces la serverul pe care sunt stocate formularele si doar in scopul de a raspunde solicitarilor Utilizatorilor. Persoana autorizata din cadrul Operatorului insarcinata cu prelucrarea datelor cu caracter personal este obligata sa pastreze confidentialitatea datelor prelucrate si este instruita in acest sens.

In conformitate cu exercitarea dreptului prevazut de art. 17 din GDPR, vom putea sterge datele dumneavoastra aferente formularului de contact trimis daca decideti sa formulati o solicitare in acest sens, solicitare care va fi analizata de persoana autorizata intr-un timp rezonabil. Rezultatul solicitarii dumneavoastra va fi comunicat la adresa de e-mail pe care ati furnizat-o cu ocazia completarii campului “e-mail” din formularul de contact.

Operatorul TAUROS SRL va lua toate masurile de securitate necesare pentru protectia datelor dumneavoastra impotriva accesului neautorizat la date sau modificarii, dezvaluirii sau distrugerii neautorizate de date.

DESTINATARII SAU CATEGORIILE DE DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Operatorul nu dezvaluie datele personale obtinute prin intermediul formularului de contact existent pe site-ul sau cu exceptia cazurilor in care trebuie sa puna la dispozitia organelor judiciare la solicitarea scrisa a acestora mesajul sau continutul atasat acestuia in masura in care exista indicii despre savarsirea unor fapte de incalcare a legii ori in situatia in care exista o obligatie legala in acest sens.

TRANSFERUL DATELOR PERSONALE CATRE O TARA TERTA SAU ORGANIZATIE INTERNATIONALA

 Datele astfel prelucrate nu se vor transmite in afara tarii sau catre alte organizatii internationale.

PROCESUL DECIZIONAL AUTOMATIZAT

Prelucrarea datelor personale de catre Operator nu presupune vreo activitate de creare de profiluri pe baza acestor date.

MASURI PENTRU PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele personale sunt prelucrate in conditii de siguranta. Operatorul  TAUROS SRL a luat masuri tehnice si organizatorice adecvate privind securitatea datelor, impotriva prelucrarii sau a alterarii neautorizate, impotriva pierderii sau a distrugerii, precum si impotriva dezvaluirii si a accesului neautorizat la datele personale transmise, stocate sau prelucrate, aceste masuri fiind prevazute in detaliu in cadrul Politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal adoptate la nivelul Operatorului.

De asemenea, TAUROS SRL asigura integritatea, disponibilitatea, confidentialitatea si autenticitatea in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal.  TAUROS SRL utilizeaza metode si tehnologii de securitate avansate, impreuna cu politici aplicate salariatilor pentru a proteja prelucrarea datelor cu caracter personal.

Totusi, in ciuda eforturilor depuse pentru stocarea informatiilor colectate intr-un mediu de operare sigur, care nu este disponibil publicului, nu putem garanta securitatea absolutaa acestor informatii in timpul transmiterii sau stocarii in sistemele noastre. In caz de incalcare a securitatii care va pune in pericol confidentialitatea sau informatiile personale ne angajam sa va informam de aceste aspect, fie prin intermediul website-ului, fie prin alte metode de care dispunem (mesaje e-mail, apeluri telefonice etc).

ACCESUL LA INFORMATIA COLECTATA SI DEZVALUIREA DATELOR

TAUROS SRL nu va dezvalui nici un fel de informatie identificabila personal despre utilizatorii sai catre terte parti fara a primi mai intai consimtamantul expres al utilizatorilor in aceasta privinta.

In acelasi timp insa,  TAUROS SRL poate dezvalui informatii cu caracter personal atunci cand legea prevede expres acest lucru. In concluzie, atunci cand accesati site-ul  TAUROS SRL si sunteti rugat sa ne dezvaluiti informatii despre dumneavoastra, veti dezvalui aceste informatii doar site-ului  TAUROS SRL, cu exceptia cazului cand serviciul sau informatia respectiva este oferita in parteneriat cu un alt site sau serviciu.

Daca alegeti insa sa acceptati partajarea datelor, trebuie sa intelegeti ca funizorii serviciului in parteneriat pot avea politici distincte de confidentialitate si de colectare a datelor.  TAUROS SRL nu dispune de nici un fel de control si nu poate garanta asupra aspectelor juridice pe care le implica folosirea acestor politici distincte de confidentialitate.

TAUROS SRL poate dezvalui datele cu caracter personal angajatilor proprii in conformitate cu atributiile specifice functiei lor si cu politicile interne de prelucrare datelor cu caracter personal si numai pentru scopul in care au fost comunicate sau persoanelor imputernicite de   TAUROS SRL   pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Exceptie de la regula mentionata anterior este situatia in care transferul/accesarea/vizualizarea datelor  este solicitata de catre organele abilitate in cazurile prevazute de reglementarile in vigoare la data producerii evenimentului.

TAUROS SRL va respecta informatiile confidentiale pe care le furnizati si va asigura de faptul ca nu va vinde, nu va cesiona, nu va inchiria si nu va face barter cu listele de e-mailing sau datele personale ale dumneavoastra.

INCARCAREA PLUGIN-URILOR SOCIALE

Site-ul nostru utilizeaza butoane pentru urmatoarele retele sociale:

Facebook, California Ave, Palo Alto, SUA

Butoanele afiseaza siglele retelelor sociale individuale. Cu toate acestea, butoanele nu sunt plugin-uri sociale standard, adica plugin-uri furnizate de retele sociale ci link-uri cu pictograme de butoane. Aceste butoane sunt activate doar prin actiuni deliberate din partea dumneavoastra ca Utilizator. Atata timp cat nu faceti clic pe butoane, nu vor fi transferate date in retelele sociale.Facand clic pe butoane, acceptati comunicarea cu serverele retelei sociale, activand astfel butoanele si stabiland link-ul.

Odata ce ati facut clic, butonul functioneaza ca plugin partajat. Reteaua sociala obtine informatii despre site-ul pe care l-ati vizitat, pe care il puteti impartasi prietenilor si persoanelor de contact.

Cand activati butonul, retelele sociale vor primi, de asemenea, informatiile pe care le-ati accesat pagina respectiva a site-ului nostru si cand ati facut acest demers. In plus, pot fi transmise informatii precum adresa IP, detalii despre browser-ul pe care l-ati utilizat si setarile de limba. Daca dati clic pe buton, click-ul dumneavoastra va fi transferat in reteaua sociala si utilizat in conformitate cu politica privind datele.

Consultati informatiile furnizate de urmatoarele site-uri de socializare pentru detalii despre scopul colectarii datelor si despre prelucrarea si utilizarea ulterioara a datelor de catre reteaua sociala respectiva si despre drepturile si setarile dumneavoastra de confidentialitate:

Facebook: http://www.facebook.com/about/privacy

Linkedin:https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Daca nu doriti ca retelele sociale sa obtina date despre dumneavoastra, nu faceti clic pe buton.

DREPTURILE PERSONELOR VIZATE IN ACTIVITATEA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

In calitate de persoane vizate in activitatea de prelucrare a datelor personale furnizate prin intermediul formularului de contact, Utilizatorii site-ului www.tauros.ro  au urmatoarele drepturi:

1.Dreptul de acces la date, adica dreptul persoanei vizate de a obtine de la Operator la cerere si in mod gratuit, confirmarea faptului ca datele cu caracter personal care o vizeaza sunt sau nu prelucrate de acesta. In funtie de raspunsul oferit persoana vizata are posibilitatea exercitarii sau nu a celorlalte drepturi.

2.Dreptul de rectificare a datelor, adica dreptul persoanei vizate de a obtine de la Operator la cerere si in mod gratuit dar in masura in care posibilitatile tehnice existente o permit rectificarea datelor inexacte care o privesc precum si completarea datelor incomplete.

3.Dreptul la stergerea datelor, adica dreptul persoanei vizate de a obtine de la Operator la cerere si in mod gratuit, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege, stergerea datelor cu caracter personal care privesc acea persoana.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii,adica dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si in mod gratuit, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioara a acestora.

Dreptul la portabilitatea datelor, adica dreptul persoanei vizate de a primi, la cerere si in mod gratuit, datele cu caracter personal intr–o modalitate structurata, folositain mod obisnuit si intr–un format usor de accesat, precum si dreptul ca aceste date sa fie transmise catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege.

Dreptul la opozitie,adica dreptul persoanei vizate de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele cu caracter personal care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege.

7.Dreptul de a se adresa justitiei sau Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, dreptul persoanei vizate de a se adresa cu plangere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu sediul in Bucuresti, B-dul General Ghe. Magheru nr.28-30, sect.1, tel: 0318059211, 0318059212, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro respectiv, de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislatia aplicabilain domeniul protectiei datelor cu caracter personal, care au fost incalcate.

Totoadata, in ceea ce priveste solicitarile dumneavoastra trimise prin formularul de contact catre Operator, si care sunt prelucrate in temeiul art. 6 alin. 1 lit. a din GDPR avand la baza consimtamantul dumneavoastra liber si anterior exprimat, va informam ca aveti posibilitatea pe parcursul prelucrarii datelor personale sa va retrageti consimtamantul acordat, in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului acordat inainte de retragerea acestuia conform art. 7 alin. 3 din GDPR, respectiv art. 13 alin. 2 lit. c din GDPR. Spre exemplu, acest drept poate fi exercitat in privinta datelor personale standard furnizate cu ocazia trimiterii unui mesaj Operatorului (nume, numar de telefon si e-mail). Consimtamantul acordat poate fi retras prin trimiterea unui nou formular de contact in care sa va exprimati dorinta de a va retrage consimtamantul cu privire la datele personale prelucrate ca urmare a utilizarii formularului de contact de pe site-ul www.tauros.ro. De asemenea, puteti trimite un mail in acest sens si la adresa office@tauros.ro.

In calitate de persoane vizate va puteti exercita drepturile mai sus mentionate inregistrand la sediul Operatorului o cerere scrisa si motivata, care va fi solutionata in termen de cel mult 30 de zile de la inregistrare. O astfel de cerere poate fi trimisa si pe e-mail la adresa: office@tauros.ro.

De asemenea, in calitate de persoana vizata puteti sa formulati o reclamatie cu privire la modul in care au fost prelucrate datele cu caracter personal contactand in acest sens Responsabilul cu Protectia Datelor cu Caracter Personal:  Luca Paul Theodor; e-mail: office@tauros.ro, care va investiga subiectul reclamat si va va comunica un raspuns in maxim 30 de zile.

MODIFICAREA/COMPLETAREA PREZENTEI POLITICI DE CONFIDENTIALITATE

Ne rezervam dreptul de a modifica/completa prezenta Politica de confidentialitate din cand in cand, ca urmare a schimbarilor legislative sau a tipului de Site. Politica de confidentialitate actualizata va fi publicata pe Site si va intra in vigoare din momentul publicarii. Prin continuarea folosirii Site-ului ulterior intrarii in vigoare a unor modificari/completari, Utilizatorul este de acord sa le respecte. Utilizatorul este sfatuit sa verifice periodic prezenta Politica de confidentialitate in situatia unor accesari frecvente a site-ului Operatorului.

SCHIMBARI JURIDICE IN CADRUL SOCIETATII

In situatia in care vom fi implicati intr-un proces de reorganizare, fuziune, achizitie sau orice alta schimbare a controlului asupra noastra sau transfer de active, datele dumneavoastra pot fi transferate ca parte a respectivei tranzactii.

CONTACT

Orice persoana vizata poate, in orice moment, sa contacteze direct responsabilul nostru pentru protectia datelor cu toate intrebarile si sugestiile privind protectia datelor.

Persoana desemnata pe pozitia de DPO – Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal in cadrul companiei noastre este dl. Luca Paul Theodor; e-mail: office@tauros.ro

Pentru orice nelamurire in legatura cu protectia datelor cu caracter personal prelucrate de Operatorul TAUROS SRL, ne puteti contacta in orice moment si prin urmatoarele mijloace:

Adresa: Loc. Semlac, Str. Principală, nr. 1

Telefon: +40 723 374 553

E-mail: office@tauros.ro